Verejné obstarávanie

zverejnené 06.08.2013
Vestník č. 152/2013

Živočíšna výroba

V živočíšnej výrobe sa spoločnosť zaoberá chovom hovädzieho dobytka.
Zo živočíšnej výroby sa na tržbách najviac podieľa produkcia surového kravského mlieka. Vďaka modernej dojárenskej technológii, genetickému materiálu, kvalitnej výžive a profesionálnemu riadeniu, ročná produkcia mlieka predstavuje prestavuje 12,5 mil. kvótovaných litrov, zaradených v najvyššej kvalitatívnej triede.

Dojenie je technologicky zefektívnené rybinovými dojárňami, ktoré skvalitňujú celý proces výroby mlieka a zvyšujú produktivitu. Profilovým zameraním ŽV je chov holsteinského čiernostrakatého dobytka (70 %) a slovenského strakatého dobytka (30%).

Dnes predstavuje stádo dojníc 1375 ks. Ročná produkcia jatočných býkov je 300 ks. Celé stádo HD s uzavretým obratom predstavuje množstvo 3331 ks.

Najdôležitejší odberatelia a dodávatelia:

Krmivá:
Tekro (www.tekro.cz)
Schaumann (www.schaumann.sk)
Amylum Boleráz
Palma (www.palma.sk), VV- AGRO
Mlieko:
Rajo (www.rajo.sk)
Mäso:
Z-Bulls, Brocka Ján, Lehocký Rastislav