Verejné obstarávanie

zverejnené 06.08.2013
Vestník č. 152/2013

Služby

V rámci svojej činnosti ponúka FOOD FARM, s. r. o., služby silážovania, senážovania, uskladnenia krmovín do vakov vakovačmi TAUROS, AG-BAG G 7000, mačkanie vlhkého zrna, lisovanie sena a slamy lisom CLAAS QUADRANT 2200, zberovú linku na viacročné krmoviny KUHN, zber krmovín rezačkami JOHN DEER 6810, Claas Jaguár 870

Najvýznamnejší partneri:

Oleje a mazivá:
Parapetrol (www.parapetrol.sk)
Nafta:
Raldes Továrniky (www.raldes.sk)
Súčiastky:
Monsta Martin
Agronova Lužianky
Hriadeľ Nitra (www.hriadel.sk)