Verejné obstarávanie

zverejnené 06.08.2013
Vestník č. 152/2013

Kontakty

Spoločnosť FOOD FARM s.r.o.   pokračuje v hľadaní ďalších príležitostí pre rast a nové projekty, v ktorých môže aplikovať osvedčené odborné schopnosti manažmentu v náväznosti na pozdvihnutie vzájomnej úrovne a výkonnosti.

Ak sa zaujímate o partnerstvo s našou spoločnosťou alebo sa chcete stať členom nášho dynamického tímu, kontaktujte nás prosím na adrese:

FOOD FARM, s.r.o.
Duklianska 21
920 14 Hlohovec
Slovensko
» Mapa

Sekretariát:

Tel.: **421 33 7 36 92 11
Fax : **421 33 742 11 35
email : foodfarm@foodfarm.sk

Obchodné oddelenie:

Tel: **421337369212, **421915790409
Fax: **421337421431
Email: edita.halasova@foodfarm.sk

Ing. Dušan DANKO
Obchodný riaditeľ spoločnosti
tel. :**421337369216
email : dusan.danko@foodfarm.sk

Vladimír MOSNÝ
Výkonný riaditeľ
tel. :**421337369223
email : vladimir.mosny@foodfarm.sk