Verejné obstarávanie

zverejnené 06.08.2013
Vestník č. 152/2013

História

Mesto Hlohovec leží v západnej časti Karpatskej kotliny na dolnom toku najdlhšej slovenskej rieky Váh, pod južnými výbežkami pohoria Považský Inovec a v západnej okrajovej časti Nitrianskej pahorkatiny.

V  roku 1113 sa objavuje aj najstaršie pomenovanie Hlohovca – Golguz. Prvá písomná zmienka sa nachádza v Zoborskej listine a spomína na území Hlohovca rovnomenný hrad. Pôvod názvu mesta nie je úplne istý, najskôr je však odvodený od rastliny hlohu, (maďarsky – galagonya, odtiaľ pomenovanie Galgócz) ktorý sa v podobe kríkov a divo rastúcich stromov dodnes nachádza na južných a severných svahoch mesta.

Hrad Hlohovec patrí k jedným z najstarších hradov na území Slovenska, postavili ho na strategickom strážnom bode nad starým riečnym brodom. Ako kráľovský hrad bol v 12. – 13. storočí sídlom komitátu. V 13. storočí osadu pod hradom dosídlili kolonisti. V roku 1275 daroval uhorský kráľ Ladislav IV. „ zem kráľovských hostí“ – hrad i osadu Hlohovec vplyvnému zemepánovi Abovi. V nasledujúcich storočiach sa vystriedali ako majitelia hlohovského panstva rodiny Ujlaky, Thurzo, Forgáč, Páni z Mitrovíc a naposledy rodina Erdődy.

V 14. storočí dochádza k administratívnemu rozdeleniu osady Hlohovec na Starý a Nový. Osada Nový Hlohovec – zem kráľovských hostí bola v roku 1362 uhorským kráľom Ľudovítom I. z Anjou obdarovaná trhovými výsadami a privilégiami mestečka. V roku 1400, pod vplyvom pôsobenia nemeckých kolonistov, ktorí prišli do Hlohovca v druhej kolonizačnej vlne v 14.storočí, po prvýkrát sa objavuje nemecky názov Freistadt (ľudovo Frašták).

V 60 – tych rokoch 20. storočia získalo mesto neoficiálny titul Hlohovec – mesto ruží. Po reorganizácii a zániku okresu v roku 1969 sa v roku 1996 Hlohovec stal znovu okresným mestom. Najcennejšími prírodnými celkami sú tu zámocký platanový park a francúzske terasy pod kaštieľom, v severnej časti mesta na južnom výbežku Považského Inovca sa nachádza, v roku 1974 vyhlásená chránená prírodná rezervácia Sedliská (miestne Soroš) s poniklecovou lúčkou. Miesto poskytuje pekný výhľad na Hlohovec a údolie Váhu, podobne ako aj vyhliadka Šanec v smere na Bojničky, ležiaca v nadmorskej výške 343 metrov n. m. a prevyšujúca údolnú nivu Váhu o viac ako 200 metrov.