Verejné obstarávanie

zverejnené 06.08.2013
Vestník č. 152/2013

O nás

Spoločnosť FOOD FARM, s. r. o. Hlohovec vznikla 1.8.1995 v rámci transformačného procesu, je to spoločnosť orientovaná na poľnohospodársku prvovýrobu.

Sme diverzifikovaná, dynamicky sa rozvíjajúca súkromná spoločnosť sídliaca v Hlohovci, 65  km východne od hlavného mesta Bratislavy na diaľničnom ťahu Bratislava - Trenčín. Spoločnosť je vybavená modernými strojmi a technológiami, umožňujúcimi intenzívnu výrobu.


Poľnohospodárska výroba je rozdelená do troch spoločností:

Food farm Agrovia PD - Dolné Otrokovce

Prioritným cieľom spoločnosti zostáva zvyšovanie kvality výroby a produktov, predaja a služieb, stála pripravenosť – konkurencieschopnosť v trhovom prostredí. Firma sa orientuje vo svojej produkcii najviac na živočíšnu výrobu,  rastlinnú výrobu, špeciálnu výrobu a od roku 2006 veľmi intenzívne aj  vinárstvu.